Informeren

Wij geven u de basisinformatie die u nodig heeft. We delen best practices van enthousiaste gebruikers met u. Heeft u er ook een voor ons? Stuur hem toe via ons contactformulier.
Wij zien graag dat u de voordelen van de berichtenbox steeds volop kunt benutten. Het belang van de ondernemer als gebruiker staat centraal. We melden u als er belangrijke nieuwe ontwikkelingen zijn in de wetgeving over de berichtenbox of in de (generieke, landelijke) voorzieningen van de e-Overheid voor bedrijven, zoals Nederlands Handelsregister (NHR), Ondernemersplein.nl, e-Herkenning, MijnOverheid voor Ondernemers (Movo), digikoppeling berichtenbox en nieuwe gebruiksfuncties. 
We vermelden belangrijke stappen van brancheorganisaties en nieuwe rechterlijke uitspraken over de berichtenbox. 

Wat is de berichtenbox?  

De berichtenbox is een generieke, landelijke, beveiligde e-maildienst van de gezamenlijke Nederlandse overheid. Sinds 2009 heeft u als ondernemer het recht om een vraag te stellen of een aanvraag voor een vergunning of een registratie of melding te sturen naar dit postadres van de Nederlandse overheid met de berichtenbox voor bedrijven. De Dienstenwet bepaalt dat alle overheden zijn aangesloten en dat alle communicatie via uw box moet verlopen. Kort gezegd: u heeft een ‘recht op reply’ in uw box. 

Veelgestelde vragen over de Berichtenbox

Wilt u in detail weten hoe de Berichtenbox voor bedrijven werkt? Zoals een berichtenbox aanmaken, inloggen, berichten versturen en gebruikers machtigen? Lees de antwoorden op veelgestelde vragen

Overheden hebben hun procedures de afgelopen jaren hier op ingericht en blijven daar mee doorgaan. Er komen steeds meer elektronische aanvraag-formulieren met een link naar informatie en een invulveld voor uw berichtenbox-naam. Als u uw berichtenbox vaak gebruikt en overheden feedback geeft over hoe het gaat helpt u hen om ervaring op te doen en hun dienst te verbeteren. En daar hebben andere ondernemers ook weer voordeel van. ‘Gewoon gebruiken’, blijven we zeggen.  

Contact houden via de berichtenbox is zeker geen gunst, die een ondernemer willekeurig verleend kan worden. De ondernemer bepaalt de wijze van communiceren, en de overheid moet zijn keuze flexibel opvolgen. Handig, want alle communicatie met diverse overheden houd u bij elkaar in één omgeving.  

Op dit moment zijn er 23.512 gebruikers van de berichtenbox, er is een grote capaciteit beschikbaar, dit aantal kan nog flink groeien de komende jaren..
 

Meer informatie over de berichtenbox kunt u vinden tussen de artikelen