Over ReplyBerichtenbox

Paul Hogenhuis is oprichter van de onderneming ReplyBerichtenbox, die is gevestigd in Sint-Michielsgestel. De onderneming richt zich op advies aan ondernemers en rechtspersonen, die gebruik maken van hun berichtenbox voor bedrijven.

Hij is sinds 2009 betrokken in diverse gremia voor het inrichten van elektronische dienstverlening door overheden aan ondernemers. Als basis daarvoor gelden de Nederlandse Dienstenwet, Algemene wet bestuursrecht en de Europese dienstenrichtlijn. 

“Gewoon gebruiken. De berichtenbox is uw goed recht, zeker geen gunst” is ons motto.

Met ReplyBerichtenbox heeft u een assistent, die voor u opkomt in een goed gesprek met uitvoeringsinstanties. Wij willen ervoor zorgen dat u bij overheden in het land soepel gebruik kunt maken van deze voorziening.  Dat u uw officiële post snel en beveiligd digitaal kunt uitwisselen.  Nieuw is dat wij, daar waar nodig, ook de juridische kaart kunnen spelen om uw rechten veilig te stellen. Het helpt ook andere ondernemers als de toegang tot digitale dienstverlening van uitvoeringsorganisaties hierdoor verbetert.