Uitgesloten Diensten

Wij kunnen u alleen doorverwijzen, maar geen verzoeken in behandeling nemen over de communicatie met de berichtenbox voor bedrijven van:

Provincie

  • de provincie Noord-Brabant of haar diensten.

Omgevingsdienst

  • de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN);
  • de Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB);
  • de Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant (ODZOB).  

Rijksdienst

  • Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO).