Het gebruik van de berichtenbox:

is een recht en geen gunst.

Heeft u als ondernemer wel eens last van post, die te laat aankomt of zoekraakt? Iedereen maakt wel eens mee dat zakelijke e-mail naar de overheid door een typefout in de adressering 'weglekt' naar onbevoegden. Het is oppassen met e-mail: phishing e-mail is tegenwoordig bijna niet van normale e-mail te onderscheiden. Infectie van uw netwerk of gijzeling van uw e-mailbox ligt dan op de loer. Voor het veilig uitwisselen van digitale post met de overheid is er sinds 2009 een prima oplossing voor ondernemers: de ‘berichtenbox voor bedrijven’. Duizenden ondernemers gebruiken deze berichtenbox al. Het gebruik van deze berichtenbox is verplicht voor de overheid: het gebruik ervan is geen gunst, maar een recht voor ondernemers en als zodanig vastgelegd in de Dienstenwet.

Er bestaan nog te veel misverstanden over deze vorm van digitale dienstverlening aan ondernemers. Niet alle overheidsinstanties zijn even goed op de hoogte. Daar willen wij wat aan gaan doen.

Geert*

Stichting BSB Zuid

BSB Zuid begeleidt bedrijven bij het in beeld brengen en de aanpak van bodemverontreiniging. Stichting BSB Zuid komt voort uit de landelijke BSB-operatie. In deze operatie werkt het georganiseerde bedrijfsleven (VNO/NCW, MKB Nederland en KvK) samen met de bevoegde overheden (provincies en grote steden) aan het in beeld brengen van de bodemkwaliteit bij bedrijven. Stichting BSB heeft sinds 1992 meer dan 10.000 Zuid-Nederlandse bedrijven geadviseerd bij het vastleggen van de bodemkwaliteit en de wijze waarop zij kunnen omgaan met bodemverontreiniging.

Zij zijn erg blij met de berichtenbox, want het scheelt hen veel tijd en papierwerk.

“Vroeger was ik een dagdeel bezig met kopiëren, in enveloppen en ordners stoppen en wegbrengen naar de post voor één enkele melding bij een of meerdere overheden. Nu ben ik nu in een half uur klaar met het verzenden via mijn berichtenbox. Het wordt rechtsgeldig en beveiligd verstuurd en niks raakt zoek. Ik kan alle reacties van overheden terugvinden in al die trajecten. Echt een geweldige tool, ga hier mee door!”

Lees meer