Interventie

Meestal kunt u uw box gewoon gebruiken, maar soms zit het tegen. U stuurt bijvoorbeeld een bericht naar een uitvoeringsinstantie. En dan blijft het stil. U belt er achteraan en u ontmoet onkunde of onwil om op uw berichten te reageren: “stuurt u maar een brief of e-mail”. Een scala aan ‘mitsen en maren’. U kunt het gevoel krijgen, dat de instantie u alleen maar ‘lastig’ vindt. Op zo’n moment kan het, voor een frisse kijk op de zaak, handiger zijn als een ander even het stokje overneemt en het u daarna weer teruggeeft. Die dan uw belang voor het voetlicht brengt en die probeert in een ‘goed gesprek’ met partijen er samen uit te komen met behoud van relatie. Vreemde ogen…

Waarom zou u ons erbij halen, wanneer uw communicatie via de berichtenbox met een uitvoeringsinstantie dreigt spaak te lopen? 

Onze Missie

Wij zijn sinds 2009 betrokken bij het dossier berichtenbox voor bedrijven. Wij beschikken over een groot netwerk in het veld van e-Overheid voor bedrijven. Het is onze missie om alle ondernemers te laten profiteren van deze voorziening, waar steeds meer overheden en softwareleveranciers ‘hun uiterste best’ voor doen. ‘Nu gewoon gebruiken’ is ons motto. Dat kan prima. Er is al veel publiek geld geïnvesteerd en verdere investeringen in handige doorontwikkelingen voor gebruikers worden al getest. De voorziening is toekomstbestendig, want verankerd in huidige en aangekondigde elektronische overheid-wetten van Nederland en van de EU. 
De afgelopen jaren was er eigenlijk alleen ondersteuning voor publieke diensten. Daar willen wij verandering in brengen. Wij gaan helemaal voor ondersteuning van de ondernemer, die de box “full swing” wil gebruiken in zijn dagelijks werk. 


Onze aanpak

Op het moment dat u zich bij ons meldt met uw vraagstuk gaan we een gesprek met u aan. Welk bericht met bijlagen wilt u verzenden en wat is uw belang bij deze postzending? We maken afspraken met u over de aanpak, de machtiging om de zaak te behandelen en over de terugkoppeling. We vragen altijd aandacht voor de wettelijke garantie op zo spoedig mogelijke afdoening. Omdat het om digitaal berichtenverkeer gaat moet het ook echt sneller gaan dan postverzending. De Dienstenwet garandeert dit. Werkprocessen voor de berichtenbox van uitvoeringsorganisaties moeten geschikt zijn om de wettelijke verplichtingen te ondersteunen. Ook als de “flow”, de stroom aan berichten nog niet zo groot is. Dat leggen we uit en verwijzen naar organisaties waar dit al op orde is.  
We willen dat deze landelijke voorziening voor veilige overheidscommunicatie overal in het land goed gebruikt wordt. We accepteren geen “nee” als antwoord. Onveilige vormen van digitale communicatie met de overheid, zoals e-mail, kunnen echt niet meer. 
We analyseren uw kansen en geven u een opgave van onze aanpak. 

Prettig contact

We proberen steeds om de discussie met uitvoerings organisaties op informele wijze te voeren, volgens de richtlijnen van “Prettig contact met de overheid”. Het behoud van de relatie en vertrouwen in de overheid is een belangrijk punt hierbij. 

Tijdens het gesprek wijzen wij op uw belang op een spoedig antwoord via uw box. Als het nodig is, bijvoorbeeld omdat uw opdrachtgever wil starten met zijn project, en de tijd voor overleg ontbreekt, gaan we een of meerdere stappen hoger en betrekken we meteen hogere echelons in organisaties, of we starten een juridische procedure. Dit alles in goed overleg met u.    

Doel van onze interventie is om de verbinding via de berichtenbox zo snel mogelijk in te stellen of te herstellen, zodat u uw informatie met uw berichtenbox zonder al te veel vertraging kunt verzenden of ontvangen (reply). 

Zoveel mogelijk vermelden we onze ervaringen (annoniem) op onze website. Dan werkt het ook preventief. Interventies en de verbeteringen, die daar op zijn gevolgd, dienen zo als voorbeeld en herhaling wordt voorkomen.