Wie zijn wij?

Wij zijn een enthousiast team van mensen, dat zich inzet voor een beter gebruik van de berichtenbox voor bedrijven door overheden en ondernemers. Goede toegang en vlotte reakties in de box vinden we heel belangrijk. Want het is een handig middel voor ondernemers en overheden om e-mail met vele bijlagen veilig te verzenden en te ontvangen van Nederlandse overheidsorganisaties. Anders dan bij gewone, onveilige e-mail gaat er niets over het internet. Veilig, omdat u eerst met eHerkenning moet inloggen om berichten op te halen. Omdat de wet de aflevering van uw bericht garandeert. Daarmee is het een efficient middel.

Wij zijn sinds 2009 betrokken bij het gebruik van deze dienst door ondernemers en instanties. Wij beschikken over een groot netwerk van contactpersonen, dat hierin een rol speelt.

Ons doel is: optimaal gebruik voor ondernemers in hun bedrijfsvoering. 'De gebruiker centraal' betekent voor ons: de ondernemer voelt zich goed ondersteund door de diverse (overheids)instanties, die online diensten voor ondernemers aanbieden. Wij willen ons vooral richten op de procedure medewerk(st)er, die berichten wil verzenden of die reply-berichten van de overheid wil ontvangen. Dat is handig: na een tijdje zien zij alle berichten van diverse overheden, netjes onder elkaar staan. En die blijven er vijf jaar in staan. Zes weken vòor de automatische verwijdering ontvangt u een waarschuwing. Wij raden u aan om belangrijke documenten, zoals vergunningen, ook altijd op uw eigen computer te bewaren.  

Ons motto is: “gewoon gebruiken”.  De berichtenbox heeft zijn bestaansrecht in de afgelopen 10 jaar al ruim bewezen. Loopt er toch nog iets niet goed? Neem dan eens contact met ons op. Wij kunnen dit vraagstuk zelf voor u oplossen, of wij kunnen u doorverwijzen naar de aangewezen bevoegde instantie.

Contact houden via de berichtenbox is zeker geen gunst, die aan een ondernemer verleend 'kan' worden. Alle overheden dienen hun vergunningen en procedures met ondernemers via deze box aan te bieden.

De Dienstenwet en de techniek van de berichtenbox zorgen ervoor dat uw bericht en bijlagen gegarandeerd worden afgeleverd. Een soort aangetekende post: uw bericht kan niet te laat aankomen of zoekraken, de adressering is altijd goed. Dat voorkomt ook datalekken. De wet bepaalt ook dat overheden moeten zijn aangesloten op de box. En vooral: als een ondernemer ervoor kiest, moet de overheid alle communicatie via zijn box sturen. Zijn keuze staat voorop, de ondernemer heeft een ‘recht op toezenden en reply’ in zijn of haar box. 

Er zijn genoeg overheden, waar deze werkwijze vlot werkt. Toch zijn ons signalen bekend waar het in het land nog niet zo werkt. Heeft u hier ook wel eens last van? Wij willen er alles aan doen dat dit stopt. Door goede informatie te verstrekken aan een betreffende instantie. In de meeste gevallen is bemiddeling of interventie voldoende. Indien nodig zetten wij juridische instrumenten in. Doel is altijd om met behoud van relatie, in de kortst mogelijke tijd, wél berichten met deze instantie uit te kunnen gaan wisselen.

Wij staan klaar voor ondernemers, die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze ondernemers kunnen een berichtenbox voor bedrijven aanmaken en hun berichtenbox-naam (adres) inschrijven in het Handelsregister. Deze groep is waarschijnlijk veel groter groter dan de nu bekende 23.512 gebruikers van de berichtenbox voor bedrijven.

Heeft u een vraag of een probleem met het gebruik van de berichtenbox voor bedrijven? Wij zien uw vraag graag in ons contactformulier tegemoet!